VİZYONUMUZ


Yaşadığımız Dünya’nın gittikçe zenginleşen teknik imkanları ve bu doğrultuda artan etkileme gücü ile günümüzün en önemli pazarlama yöntemi haline gelen Reklam ve Reklamcılık, Basın, TV, Radyo ve Sinema gibi kitle iletişim araçlarıyla bir bütün teşkil etmektedir.

Günümüzde Siyasi, Ticari ve Sosyal alanlarda Reklamın çok önemi vardır. Reklam sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır.

Firma olarak bizim yaptığımız tüm çalışmalarda, gerek tüketici, gerek reklam veren arasında oluşan iletişim ağını inceleyip, sonucunda tüketim olgusunu ve etkilerini ön plana çıkarmak ve çalıştığımız markalarımıza artı bir değer katmaktır.

Reklamlar genelde tüketiciye Gazete, Dergi, Afiş, Televizyon, Sinema, Radyo ve Dijital Medya ya da Bilbord aracılığıyla sunulur.

Tüketim olgusunu artırmada her birinin etkisi farklıdır.

4A FİLM olarak amacımız çalıştığımız markalarımıza uygun stratejiyi belirleyip, en etkili reklam çalışması veya sponsorluk ile markamıza en verimli çalışmayı sunmaktır. Doğru bir planlama ile bazen bir Bilbord, bir Televizyon reklamından çok daha etkili olabilir.

Bizi tercih eden tüm değerli markalarımıza Şirketimiz ve mesai arkadaşlarım adına Teşekkürü bir borç bilirim.

İbrahim ARSLANTAŞ
Şirket Ortağı