MARKA STRATEJİLERİ


Hem tüketiciyi hem de tüketicinin satın alma karar mekanizmasını etkileyen ve yön veren, özellikle markasal ürünleri birbirinden ayırmaya yarayan, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin ana hedefini oluşturmaktadır. Pazarlama stratejilerinin odak noktası nihai tüketici tarafından ürünün tanımlanmasına, reklam çalışmaları ise tüketici ile iletişim ve marka ile bağ kurulmasına ayrıca ürünün nihai tüketicilere tanıtılabilmesi amacına odaklandırılmasının gerekliliği, markanın önemini daha da öne çıkarmaktadır.

Bu açıdan markanın piyasaya süreceği ürünün benzerleri arasından fark yarata bilmesini sağlayan özellik marka olarak sunulmaktadır.

Marka olgusunun anlaşılabilmesi açısından marka ve ürün ayrımının yapılması önem arz etmektedir. Ürün, pazarlama işinin temel kavramlarından biri olan, fabrikada yada atölyede üretilen, teknik özellikleri olan, tüketilmesi için piyasaya sürülen ve tüketiciye fayda veya yarar sağlayan fiziksel bir kavramdır. Fakat marka, ürettiği ürünün asıl amacının ötesinde, ürünün değer oluşunu artıran, tüketiciler tarafından talep gören, özelliği olan ve tüketici için tam bir tatmin duygusu sağlayan bir karışımdır. Markanın en önemli özelliği tüketici için tatmin sağlamasıdır. Ürün ile marka arasındaki en önemli fark, ürünün fabrika gibi yerlerde üretilmesi markanın ise görsellik dahil sembol ve yazı gibi araçlarla oluşturulmasıdır. Bunda dolayı marka ürünü temsil etmesine karşılık, bir isimden çok daha fazlası o ürünün kişiliğini ifade eder. Esasen marka, üreten ve tüketen arasında yapılan bir sözleşmeye benzer. Üretici bir şey üretir karşılığında bedel ister. Tüketici bu üretilen ürün ya da hizmet karşılığında elde edeceği faydayı, ödeyeceği paraya karşılık değer olarak görürse alışveriş gerçekleşmiş olur. Ama taraflardan biri bu taahhütlerini yerine gerektiği gibi yerine getirmezse, problemler ortaya çıkar. Tüketici bir daha o markayı tercih etmez. Ayrıca o markaya karsı da güvenini yitirmiş olur. En genel anlamıyla ise marka söyle tanımlanmıştır: “Herhangi bir işletme tarafından üretilerek, bir ya da birden fazla aracı kurum tarafından piyasaya sunulmakta olan mal ve hizmetlere bir kimlik kazandıran, ilgili ürünü rakiplerinden farklı kılan bir terim.

Kısacası marka kimliği hakkında o kadar anlatılacak ve dikkat edilecek olgu var ki bunların hepsini burada sıralamak sayfalar dolusu bilgilendirme yazıları yazmak ve siz değerli markalarımızın değerli zamanlarını harcamak istemiyoruz.

Tüm Markalarımıza daha iyi hizmetler sunabilmek için biz 4A Film olarak burada işimizin başındayız.