MARKA STRATEJİLERİ


Hem tüketiciyi hem de tüketicinin satın alma karar mekanizmasını etkileyen ve yön veren, özellikle markasal ürünleri birbirinden ayırmaya yarayan, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin ana hedefini oluşturmaktadır. Pazarlama stratejilerinin odak noktası nihai tüketici tarafından ürünün tanımlanmasına, reklam çalışmaları ise tüketici ile iletişim ve marka ile bağ kurulmasına ayrıca ürünün nihai tüketicilere tanıtılabilmesi amacına odaklandırılmasının gerekliliği, markanın önemini daha da öne çıkarmaktadır.

Bu açıdan markanın piyasaya süreceği ürünün benzerleri arasından fark yaratabilmesini sağlayan özellik marka olarak sunulmaktadır.