HAKKIMIZDA


Günümüzde Resmi kurumlar ve büyük firmalar tarafından kurum kimliğine verilen önem artmakta, görsel iletişim tasarımı alanında da bu yönde görülen başarılı gelişmeler, dünya ile bütünleşme çabaları ülkemizde de başarılı kurumsal uygulamaların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Türkiye’de önemi daha yeni anlaşılan Kurumsal Kimlik kavramı bu nedenle araştırılma değerine sahiptir. Kurumlar, ilk olarak toplumun karşısına çıktıkları görüntüleriyle algılanmaktadır. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi gerçekleştiren araç kurum kimliğidir. Son yıllarda yeni kurum ve firmaların, Kurum Kimliği kavramına verdiği önem giderek artmakta ve hızla büyüyen rekabet ortamında kurum kimliği firmaların en etkili silahına dönüşmektedir. Her insanın kendini diğer insanlardan ayıran bir kimliği vardır. Markalar ve insanlar birbirine bu açıdan benzetilebilir. Markalar çoğu zaman kimlikleri ile birbirinden ayrılırlar. Kişilerde bir ürün veya hizmete ilişkin seçimlerini Marka kimliklerine göre yaparlar. Çünkü günümüzde Markalar, her şeyden önce kişilerin karşısına çıktıkları görüntüleri ile akılda kalmakta, bu da görselliğin ne kadar önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Modern Çağ da teknolojik gelişmeler ve görsel iletişim araçlarının artma nedeni ile sürekli görüntü karmaşası yaşanmaktadır. Bu nedenle markalar tüketici açısından bilinirlilik sağlamak için görülmek, fark edilmek ve uluslararası boyutlarda tanımak çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu da kurumsal kimlik kavramına yeni bir boyut getirmiştir. Kurumsal kimlik ve görsel iletişim tasarımı kavramları incelenerek bu kavramların, Marka çalışmaları içerisindeki yeri ve önemi unutturulmamalıdır.