BASILI MATERYAL


Kurumsal kimliğe baktığımız da kurumsal kimlik bir kuruma veya topluluğa ait olan madde kaynaklarının şekil, ebat, tasarım gibi fiziki özellikleri ile insan kaynaklarının düşünce, motivasyon, ortak hedef iletişim gibi sosyal yönlerinden oluşan bir bütündür. Özetle kurumun sahip olduğu ofis veya dükkan renginden dış cephe görüntüsüne, logosundaki renklerden, ismine, dahili ve harici motivasyondan, kurumla ilgili tavır ve davranışların tamamı kurumsal kimlik kavramını belirler.

Kurumsal imaj; kurum içi ilişkileri, kurum içi yayın, bilgilendirme yazıları, eğitim malzemeleri, çalışma ofisi, araç, gereçler ve oda düzenlemeleri şeklinde olabilir. Kurum dışı ilişkilerde ise; Antetli kağıt, broşür, afiş, dergi, bilgilendirme yazıları, insört, iş akış sistemi, binaların mimarisi, araçların giydirilmesi şeklinde oluşturulabilir. İmaj sistemi kuruma has bir olgudur, görünen tüm görseliki, bina içinde ve dışında kullanılan renkler, logo, marka ve mimari dizayn gibi firma karakteristiğini yansıtan öğeleri içerir. Kurumlar kamuoyunda tanınmak ve görünmek için kurum imajinı hatırlatan çeşitli işaret ve semboller kullanırlar. Bu amaçla çeşitli renk, sembol, marka ve amblemler kullanarak toplum içinde marka imajını yaratmaya çalışırlar. Kurum kimliği, imajı doğrudan etkiler fakat kontrol edemez.

Kurumsal Kimlik geliştirme süreci, yönetimin 9 temel sorunun cevaplarının verilmesi ile baslar:
• Biz kimiz?
• Pazarımız bizi nasıl görüyor?
• Bu doğru mu?
• Nasıl görülmek istiyoruz?
• Gelecek için bir vizyonumuz var mı?
• Güçlü ve zayıf yanlarımız nelerdir?
• Alt bölümlerin kurumun bütünüyle ilişkisi nasıl?
• Rekabetimiz kimlerle?
• Onların karşısındaki durumumuz ne?