AR-VR-MIXED REALITY


SANAL GERÇEKLIK (VIRTUAL REALITY, VR)
Gerçek dünyaya ait bir ortamın, bilgisayar aracılığıyla tasarlanan üç boyutlu bir modeli içinde, kişinin bu model ortamını giydiği özel aygıtlar yardımıyla duygusal olarak algıladığı ve bu yapay dünyayı etkin olarak kontrol edebildiği sistemlerdir. Günümüzde gelişen cihazlarla beraber daha konforlu ve kullanışlı hale gelen VR, fiyatlarının da daha makul bir seviyeye gelmesiyle sadece eğlence alanında değil; sağlık, inşaat, kültür-turizm ve eğitim gibi bir çok alanda da karsımıza çıkıyor.


ARTIRILMIS GERÇEKLIK (AUGMENTED REALITY, AR)
Gerçek dünyadan uzaklaşmadan bulunduğunuz fiziksel ortamı, bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip yasamamızı sağlayan ve her geçen gün hayatımızın daha çok içinde yer almaya başlayan kavramdır.


KARMA GERÇEKLIK (MIXED REALITY, MR)
Gerçeklik teknolojilerin en son kavramı olan karma gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin en iyi yanlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Kullanıcıların bulunduğu ortam ile kurulan yapay ortam arasında bir köprü oluşturan bu sistem ile kullanıcı oluşan yapay ortamda gezebiliyor ve etkileşim kurabiliyor.